Thiết bị ngành giấy

Việt Sơn Lâm nhận lắp đặt, bảo trì, mua bán các thiết bị trong ngành giấy vệ sinh Bảo dưỡng, bảo trì, mua bán dây chuyền máy sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy…

 

0973.1717.99